ضرورت مناسب سازی سالن های ورزشی سطح شهر برای معلولان و جانبازان

ضرورت مناسب سازی سالن های ورزشی سطح شهر برای معلولان و جانبازان

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات