مزایده واحد های تجاری مجتمع اطلس

مزایده واحد های تجاری مجتمع اطلس

شهرداری علی آباد کتول با استناد به مجوز شماره ۴۰۴مورخ  ۱۳۹۷/۰۶/۱۳شورای محترم اسلامی شهر ،  در نظر دارد ۱۷ باب از واحد های تجاری خود را واقع در شهر علی آباد کتول خیابان طالقانی جنوبی مجتمع اطلس  را از طریق مزایده کتبی به فروش برساند .

مزایده واحد های تجاری مجتمع اطلس

مزایده واحد های تجاری مجتمع اطلس

مزایده واحد های تجاری مجتمع اطلس

لینک اصل خبر در سایت شهرداری علی آباد کتول

منبع خبر

شهرداری علی آباد کتول

شهرداری علی آباد کتول یک شهرداری در شهر علی آباد می باشد

    نظرات