حضور شهردار و کارکنان شهرداری و اعضای شورای

حضور شهردار و کارکنان شهرداری و اعضای شورای

حضور شهردار و کارکنان شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر در مراسم سخنرانی ریس جمهور در ورزشگاه تختی گنبد

حضور شهردار و کارکنان شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر در مراسم سخنرانی ریس جمهور در ورزشگاه تختی گنبد

حضور شهردار و کارکنان شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر در مراسم سخنرانی ریس جمهور در ورزشگاه تختی گنبد

حضور شهردار و کارکنان شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر در مراسم سخنرانی ریس جمهور در ورزشگاه تختی گنبد

حضور شهردار و کارکنان شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر در مراسم سخنرانی ریس جمهور در ورزشگاه تختی گنبد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری علی آباد کتول

  منبع خبر

  شهرداری علی آباد کتول

  شهرداری علی آباد کتول یک شهرداری در شهر علی آباد می باشد

   نظرات