حضور همکاران شهرداری علی آباد کتول از ساعت

حضور همکاران شهرداری علی آباد کتول از ساعت

حضور همکاران شهرداری علی آباد کتول از ساعت ۷.۳۰ در ستاد ارتباطات مردمی ریاست جمهوری و پاسخگویی به مردم استان گلستان.

حضور همکاران شهرداری علی آباد کتول از ساعت ۷.۳۰ در ستاد ارتباطات مردمی ریاست جمهوری و پاسخگویی به مردم استان گلستان.

حضور همکاران شهرداری علی آباد کتول از ساعت ۷.۳۰ در ستاد ارتباطات مردمی ریاست جمهوری و پاسخگویی به مردم استان گلستان.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری علی آباد کتول

    منبع خبر

    شهرداری علی آباد کتول

    شهرداری علی آباد کتول یک شهرداری در شهر علی آباد می باشد

      نظرات