اتخاذ تصمیم و تعیین راهکار مناسب در خصوص مدیریت پسماندهای عفونی بخش خص...

اتخاذ تصمیم و تعیین راهکار مناسب در خصوص مدیریت پسماندهای عفونی بخش خص...

به گزارش اداره ارتباطات و اموربین الملل شهرداری اراک، در هفته جاری، طی برگزاری جلسه ای با حضور طوفان محمدی رییس کمیسیون خدمات شهری، سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر، مهندس شالی بگ سرپرست شهرداری اراک، مرادی سرپرست معاونت خدمات شهری، قناتی سرپرست سازمان مدیریت پسماند، سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی، میر اکبری رییس سازمان حفاظت محیط زیست شهرستان اراک، زمانی نماینده معاون دادستان و نمایندگان شرکت های دانش بنیان، در خصوص اتخاذ راهکارهای مناسب مدیریت پسماندهای عفونی بخش خصوصی بحث و تبادل نظر شد.
:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات