روند تدوین و بررسی بودجه سال ۹۸ شهرداری اراک همچنان ادامه دارد

روند تدوین و بررسی بودجه سال ۹۸ شهرداری اراک همچنان ادامه دارد

به گزارش اداره ارتباطات و اموربین الملل شهرداری اراک، در سلسله نشست هایی پیرامون تدوین و بررسی بودجه عمرانی سال ۹۸ شهرداری اراک، دومین جلسه در تاریخ ۲۵ دی ماه ۹۷ و در محل دفتر معاونت امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری با حضور معاون امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری، معاون برنامه ریزی، مدیران مناطق ،مدیران مالی و جمعی از کارشناسان معاونت امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری و با حضور شرکت مشاور برگزار گردید.
در این جلسه در مورد برنامه ها و تکمیل پروژه های عمرانی سطح شهر بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مقرر گردید پروژه های تعریف شده در بودجه ۹۸ بر اساس برنامه، برآورد دقیق و واقع گرایانه تنظیم گردد تا بودجه سال آتی به صورت کامل محقق گردد.

:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات