تاکید بر مصرف بهینه از منابع آب در دیدار با کشاورزان فهرجی

در چارچوب اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب جلسه ترویجی با حضور مدیر امور منابع آب فهرج و تعدادی از بهره برداران و کشاورزان روستایی کریم آباد چاهدگال در محل امور منابع آب فهرج برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۲۴ دی ماه ۹۷ در چارچوب اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب جلسه ترویجی با حضور مدیر امور منابع آب فهرج و تعدادی از بهره برداران و کشاورزان روستایی کریم آباد چاهدگال در محل امور منابع آب فهرج برگزارگردید.

در ابتدا کشاورزان مشکلات خود را در مورد کم آب شدن قنات روستا بیان نمودند و در پایان امیر مصطفائی مدیر امور منابع آب چند راهکار جهت مقابله با کم آبی و خشکسالی و همچنین مصرف بهینه منابع آبی ارائه نمود.

وی در پایان از حاضرین خواست با امور منابع آب همکاری و تعامل بیشتری داشته باشند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات