برگزاری جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی شهرستان ریگان

جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی شهرستان ریگان با حضور مسئولین و در محل دفتر فرماندار این شهرستان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی شهرستان ریگان در محل دفتر فرماندار این شهرستان و با حضور مسئولین برگزار گردید.

در ابتدای جلسه مهندس باقری فرماندار ریگان به وضعیت نامطلوب منابع آبی اشاره نمود که باعث به وجود آمدن بحران آبی در منطقه شده است.

کارشناس امور منابع آب شهرستان ریگان نیز توضیحاتی در خصوص روش های صرفه جویی و بهینه سازی مصرف آب ارائه نمود.

مهندس حسیبی به پلمپ چاه های غیرمجاز اشاره کرد و گفت: متاسفانه بدلیل نبود آگاهی بهره برداران از وضعیت منابع آبی و بحران خشکسالی شاهد اضافه برداشت از چاه های کشاورزی توسط بهره برداران در سطح شهرستان ریگان می باشیم که امور منابع آب تاکنون اقدام به برگزاری جلساتی با بهره برداران در زمینه آگاه سازی از وضعیت منابع آبی و فرهنگ سازی مصرف آب و همچنین برخورد با تخلف صورت گرفته کرده است.

وی در ادامه به برخورد جدی با چاه های غیر مجاز و همچنین همکاری نیروی انتظامی و برنامه ریزی در این زمینه اشاره کرد و در ادامه به لزوم نصب کنتور هوشمند و اجرای آبیاری تحت فشار و تمدید و تعدیل پروانه بهره برداری در جهت اجرای طرح تعادل بخشی به منابع آب تاکید نمود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات