استفاده از شیوه های به روز کنترل پروژه زیرساخت پایش درست و بهنگام...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه: در اولین جلسه کنترل پروژه که با حضور مدیرعامل، معاونین و مجریان طرحها و مدیران بخشهای مختلف شرکت برگزار گردید بر اهمیت کنترل پروژه در بهینه سازی منابع و زمان اجرای پروژه تاکید گردید.

در این نشست نخست معاون طرح و توسعه با مروری گذار بر وضعیت طرحهای سازه ای در دست اجرای شرکت، مهمترین نیازها را تامین اعتبارات و ساماندهی امور مالی مربوط به طرحهای عمرانی دانست. کیوان نیا با اشاره به عدم استفاده از ظرفیتهای قراردادی در امور پیمان به بیان اصلی ترین مشکلات پیش روی طرحها پرداخت. در ادامه مجریان طرحهای سدهای جامیشان، هواسان، زمکان، شرفشاه و کبوتر لانه هر یک با ارایه سیمای کلی طرح و وضعیت به روز شده پیشرفت فیزیکی طرحها به بیان مشکلات و ارایه راهکارهای لازم پرداختند.

در ارادمه جلسه درویشی مدیرعامل شرکت با برشمردن اهمیت فوق العاده کنترل پروژه در رسیدن به اهداف از قبل طراحی شده طرحها و پروژه ها، لزوم روزآمد کردن شیوه های کنترل پروژه را گام اصلی برای شروع پایش درست و بهنگام طرحهای عمرانی و زیرساختی اصلی برای احصای مشکلات مرتبط با آنها دانست. درویشی با اشاره به طرحهای آبرسانی و حساسیت آنها در مواقع بحرانی و شرایط حساس تامین آب شرب، لزوم توجه ویژه به طرحهای آبرسانی را موکداً بیان و اهمیت اقتصادی-اجتماعی آنها را بسیار حیاتی و مهم توصیف کرد. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه با توجه به اهمیت تولید و توزیع آب شرب نواحی روستایی و شهرهای کوچک که برنامه ای برای تامین آب از سدهای بزرگ ندارند از لزوم پتانسل یابی درست با لحاظ همه عدم قطعیتها سخن گفت. وی  خاطرنشان ساخت که  پیچیدگی های تامین آب شهرهای کوچک  باید با مخاطرات طبیعی و حوادث جدی بتواند سازگار باشد به گونه ای که مثلاً با وقوع زلزله راهکارهای لازم برای تامین آب اضطراری از قبل طراحی شده باشد. درویشی با مثبت خواندن فعالیتهای اجرایی در طرحهای عمرانی بر  لزوم اهتمام جدی برای به فرجام رساندن برخی از طرحها  تاکید و خواستار تعامل بیشتر با سازمانها و نهادهای بالادستی برای تامین اعتبارات و سایر مسالی مالی-فنی طرحها شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات