بازدید مدیرعامل شرکت تولیدنیروی برق حرارتی از طرحهای بازتوانی نیروگاه اصفهان

بازدید مدیرعامل شرکت تولیدنیروی برق حرارتی
از طرحهای بازتوانی نیروگاه اصفهان
طرحهای بازتوانی نیروگاه اصفهان مورد بازدید مهندس طرزطلب، مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی و هیات همراه قرار گرفت.


به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان، مدیرعامل شرکت تولیدنیروی برق حرارتی بهمراه مدیرکل روابط عمومی وامور بین الملل، مدیرکل دفتر پشتیبانی فنی تولید و مجری طرح های بازتوانی نیروگاههای حرارتی این شرکت از طرح تصفیه خانه فاضلاب شهری و همچنین طرح برج خنک کننده خشک هیبریدی نیروگاه اصفهان بازدید کرد و از نزدیک در جریان پیشرفت این طرح های ملی که تاثیر به سزایی در بازتوانی نیروگاه حرارتی بخاری نیروگاه اصفهان دارد قرار گرفت.همچنین ایشان از تاسیسات واحدهای تولید برق نیروگاه اصفهان بازدید و با کارکنان و مدیران شرکت به گفت وگو نشستند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

  شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

  شرکت مدیریت تولید برق اصفهان یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

   نظرات