ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید تا پایان شهریور ۹۸ تمدید شد

ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید تا پایان شهریور ۹۸ تمدید شد


لینک اصل خبر در سایت انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    منبع خبر

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات