خبر خوش رئیس صندوق توسعه ملی برای صنعت نفت
برنامه پشتیبانی صندوق توسعه ملی از طرحهای صنعت نفت به سران قوا ارائه میشود

خبر خوش رئیس صندوق توسعه ملی برای صنعت نفت برنامه پشتیبانی صندوق توسعه ملی از طرحهای صنعت نفت به سران قوا ارائه میشود


رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران از برگزاری نشستی با مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در راستای تبیین سازکاری برای حمایت مالی از طرحهای توسعهای صنعت نفت کشور خبر داد و اعلام کرد: پیشنهاد صندوق توسعه ملی برای پشتیبانی مالی از طرحهای توسعه‌ای صنعت نفت به ویژه طرحهای باقیمانده در پارس جنوبی برای تصویب به سران قوای سه گانه ارائه میشود. مرتضی شهیدزاده در گفت وگو با خبرنگار پایگاه اطلاعرسانی شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اهمیت پشتیبانی و تامین مالی این طرحها از سوی صندوق توسعه ملی، از برنامه‌هایی برای تبیین یک طرح پیشنهادی برای تزریق منابع مالی به طرحهای توسعه ای نفت خبر داد. وی با بیان اینکه حمایتهای مالی صندوق توسعه ملی از صنعت نفت در بخشهای بالادستی و پایین دستی شامل طرحهای نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و تاکنون ادامه داشته است، تصریح کرد: صندوق توسعه ملی تا به امروز ۵۰درصد از منابع مالی خود را برای کمک به پیشبرد اجرای طرحهای توسعه‌ای صنعت نفت به ویژه در فازهای پارس جنوبی صرف کرده است که این امر از جهت گیری صندوق توسعه ملی در راستای حمایت و کمک رسانی به توسعه طرحهای اقتصادی ملی و مهم کشور حکایت دارد. شهیدزاده با بیان اینکه آنچه در توسعه فازهای پارس جنوبی انجام شده است، مصداق بارز و ملموس دستورات مقام معظم رهبری در زمینه حمایت از ساخت و استفاده حداکثری از توان داخل است، افزود: با وجود نوسانات اقتصادی جاری در کشور، در حال تامل و ارزیابی برای طراحی مدلهایی هستیم که بتوان در چارچوب آنها، فقدان مالی توسعه طرحهای صنعت نفت به ویژه در پارس جنوبی را برطرف کنیم. رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، حمایتهای مالی این صندوق از طرحهای توسعه ای صنعت نفت به ویژه در پارس جنوبی را اثربخش و قابل قبول خواند و با ابراز خرسندی از وضعیت چشمگیر توسعه در فازهای پارس جنوبی گفت: پس از بازدیدی که از طرحهای مختلف پارس جنوبی داشتیم، در نشستی با بعضی از مدیران شرکت ملی نفت ایران و مدیران ارشد صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و همکاران ما، برای تهیه یک طرح پیشنهادی به منظور حمایت مالی از باقی طرحهای پارس جنوبی به جمع بندی رسیدیم و مقرر شد تا نتیجه این جلسه و برنامه حمایت مالی مرتضی شهیدزاده؛ رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و چند تن از مدیران این صندوق را در این سفر، افخم زروانی؛ رئیس صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، مصطفی امید قائمی؛ مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری اهداف، محمد مشکین فام؛ مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، غلامرضا منوچهری؛ مدیرعامل شرکت اویک، محمدعلی سهمانی اصل؛ مدیرعامل بانک رفاه کارگران همراهی میکردند.

لینک اصل خبر در سایت انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    منبع خبر

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات