سرپرستان معاونتهای بهره برداری و مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب شهری استان اردبیل منصوب شدند

سرپرستان معاونتهای بهره برداری و مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب شهری استان اردبیل منصوب شدند

html

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان اردبیل ، در مراسمی که با حضور مهندس سیف الهی سرپرست شرکت  ،معاونین و مدیران مسقل ستادی و جمعی از کارکنان  برگزار شد  ضمن تقدیر از زحمات مهندس میرزارحیمی و مهندس پاست معاونین قبلی معاونتهای مهندسی و توسعه و بهره برداری شرکت ،مهندس نعمت سلطانی و مهندس خیرجو به عنوان سرپرستان معاونتهای مهندسی وتوسعه و بهره برداری منصوب و مشغول به کار شدند.در این مراسم مهندس سیف الهی با اشاره به زحمات مهندس میرزارحیمی و مهندس پاست در طول دورات تصدی معاونتهای مهندسی و توسعه و بهره برداری ،تغییرات  در شرکت را در جهت بهینه سازی فعالیت ها و رشد و شکوفایی شرکت اجتناب ناپذیر عنوان نموده و خواستار تلاش تمامی مجموعه در جهت عبور از مشکلات و چالشهای پیش روی شرکت شد. وی با اشاره به اقدامات انجام شده در شرکت ،پرداخت حقوق تمامی پرسنل رسمی ،قراردادی ،خدماتی ،حجمی و رانندگان استیجاری بصورت همزمان در پایان ماه را به عنوان  یکی از اساسی ترین اقدامات انجام شده در جهت رعایت عدالت در شرکت که در طول سالهای گذشته مورد انتقادو گلایه نیروهای حجمی بود عنوان و خواستار توجه بیشتر در همه فعالیت ها به رعایت حقوق همه پرسنل در شرکت شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل

  شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل

  شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل یک شرکت در شهر اردبیل می باشد

   نظرات