شبکه جمع آوری فاضلاب شهرستان هریس با جدیت در حال اجراست

شبکه جمع آوری فاضلاب شهرستان هریس با جدیت در حال اجراست

شبکه جمع آوری فاضلاب شهرستان هریس با جدیت در حال اجراست

مدیر امور آب وفاضلاب منطقه هریس در حاشیه شورای اداری هریس با اشاره به شروع عملیات اجرای پروژه فاضلاب شهر هریس بطول ۲۲ کیلومتر گفت: همزمان با اجرای لوله گذاری در مسیرهای محل احداث شبکه فاضلاب شهری  نسبت به واگذاری انشعاب به مشترکین نیز درحال انجام است وپیش بینی میشود تا یک سال آینده بیش از هزارمشترک ازاین مجموعه  بهره مند شوند . به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی باقر زحمتی مدیر امور آب و فاضلاب هریس گفت : برای اجرای این پروژه بیش از ۴۰ میلیارد ریال هزینه پیش بینی شده که درحال حاضر وبا توجه به اهمیت پروژه درفصل زمستان نیز این پروژه درحال اجراست. مدیر امور آب و فاضلاب هریس اقدامات انجام یافته درجهت افزایش رفاه اهالی شهرستان وتامین آب شرب مطمئن در این شهرستان گفت: در شهرهای ( هریس،زرنق،بخشایش،کلوانق،خواجه) شهرستان هریس  ۶ مخزن آب شرب جهت افزایش ایمنی بهداشت آبی بصورت صد درصدی بازسازی ودرطول ۲ سال اخیرنزدیک به۲۰ کیلومتر لوله گذاری داخل شهرهای  شهرستان اصلاح واستاندارسازی شده است. وی ادامه داد:  برای تامین آب شهربخشایش  خط انتقالی به طول ۱۲ کیلومترخارج از شهراجرا وآب به مخازن شهر متصل ،که بعد از تصفیه ، آب دراختیار شهروندان قرار می گیرد وهمچنین دستگاه کارتخوان توزیع آب تصفیه شده شهری نیزبرای رفاه اهالی راه اندازی شده است. زحمتی خاطر نشان کرد : تداوم خدمت رسانی سریع به مردم شهرستان درامر آب وفاضلاب دروهله اول همت وهمکاری شهروندان در صرفه جویی از این نعمت الهی ودرثانی تحمل وشکیبایی وهمکاری اهالی درمسیرهایی که اکیپ های احداث شبکه فاضلاب فعالیت دارند را می طلبد. وی درپایان از محلات واداراتی که لوله گذاری شبکه فاضلاب درمسیر آنها احداث شده خواست تا نسبت به درخواست ایجادانشعاب فاضلاب دراسرع وقت اقدام کنند. روابط عمومی لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی یک شرکت در شهر تبریز می باشد

   نظرات