با همکاری شرکت برق منطقه ای سمنان انجام شد : تالیف کتاب توسط یکی از کارشناسان شرکت تعمیر و نگهداری سمنان

با همکاری شرکت برق منطقه ای سمنان انجام شد :

تالیف کتاب توسط یکی از کارشناسان شرکت تعمیر و نگهداری سمنان

با همکاری و حمایت شرکت برق منطقه ای سمنان، کتاب "راهنمای روغن ترانسفورماتور" توسط یکی از کارکنان شرکت تعمیرات و نگهداری سمنان تالیف و به چاپ رسید .

کتاب فوق توسط مهندس رضا صمدی ، از کارشناسان شرکت تعمیرات و نگهداری سمنان و حمایت و راهنمایی های معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان به چاپ رسیده است که با توجه به اهمیت موضوع روغن در تجهیزات به کار رفته در صنعت برق و با در نظر گرفتن ملاحظات بهره‌ برداری ، این کتاب استانداردها، مقاله‌های معتبر، دستورالعمل‌ها و تجربیات کارشناسان فنی و آزمایشگاهی در زمینه روغن ترانسفورماتور را مورد بررسی قرارداده و   به موضوعاتی از جمله معرفی خصوصیات روغن عایق و وظایف آنها در تجهیزاتی همچون ترانسفورماتورهای قدرت ، ترانسفورماتورهای توزیع، کلیدهای روغنی، ترانسفورماتورهای اندازه‌گیری، بوشینگ‌ها، خازن‌های روغنی و تحلیل استانداردهای روغن به همراه تلفیق آنها با تجربیات فنی و آزمایشگاهی از جمله تحلیل آزمون‌های روغن مانند: ولتاژ شکست، آب محلول در روغن، اسیدیته، ضریب تلفات عایقی(تانژانت دلتا)، مقدار مواد افزودنی، کشش سطحی ، گوگرد خورنده، گازهای محلول در روغن(گازکروماتوگرافی)، فورفورال، PCB و شرح و بررسی خشکسازی ترانسفورماتور، تصفیه فیزیکی و تصفیه فیزیکی شیمیایی و همچنین تخمین عمر ترانسفورماتور‌ پرداخته است .

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای سمنان

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای سمنان

  شرکت برق منطقه ای سمنان

  شرکت برق منطقه ای سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات