با مشارکت بنیاد علوی صورت می گیرد؛ تسریع در اجرای ...

با مشارکت بنیاد علوی صورت می گیرد؛ تسریع در اجرای ...

با مشارکت بنیاد علوی صورت می گیرد؛

تسریع در اجرای طرح های آبرسانی به روستاهای شهرستان چالدران

اجرای طرح های آبرسانی به روستاهای شهرستان چالدران با همکاری ومشارکت بنیاد علوی، سرعت می گیرد.

به گزارش روابط عمومی وآموزش همگانی شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی درجلسه ای که به همین منظور وبا حضور سرپرست شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی و نماینده بنیاد علوی و مدیر طرح توسعه و پیشرفت شهرستان چالدران ترتیب یافته بود، راهکارهای لازم برای این منظور مورد بررسی قرار گرفت.

این گزارش می افزاید: براین اساس، بنیاد علوی برای محرومیت زدایی وتامین زیرساخت های اشتغال و ارتقای کیفیت زندگی درشهرستان چالدران به مدت پنج سال مشارکت وهمکاری خواهد داشت.

آب آشامیدنی به عنوان یکی از زیرساخت های پیشرفت وتوسعه وجلوگیری از مهاجرت روستائیان، طرح های حوزه بهره برداری، معاونت فنی ومهندسی وتوسعه و ارتقای کیفیت وکمیت آب شرب درروستاها مدنظر این طرح خواهد بود.

از۱۷۴ روستای شهرستان چالدران، ۷۴ روستا فاقد آب شرب بوده و بر اساس موافقت های صورت گرفته اولیه، ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای آبرسانی به این روستاها پیش بینی شده که ۶۰ درصد آن از سوی بنیاد علوی تامین وهزینه خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

   نظرات