بررسی مسائل و مشکلات آبرسانی به روستاهای شهرستان ا...

بررسی مسائل و مشکلات آبرسانی به روستاهای شهرستان ا...

بررسی مسائل و مشکلات آبرسانی به روستاهای شهرستان اشنویه

مسائل و مشکلات آبرسانی به روستاهای شهرستان اشنویه با حضور فرماندار و

سرپرست شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی مورد بررسی قرار گرفت.

در جلسه ای که به همین منظور وبا حضور فرماندار اشنویه، سرپرست شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی ومدیرکل امور روستایی استانداری ترتیب یافته بود، پس از استماع نظرات ومشکلات دهیاران درخصوص آبرسانی، پاسخ های لازم ازسوی سرپرست شرکت آب وفاضلاب روستایی ارائه شد.

علیرضا رضوی با تشریح سیاست های وزارت نیرو، سازگاری با کم آبی را جزو برنامه ها وسیاست اصلی دربخش آب عنوان واظهار داشت: تشریح چالش های جدید، آگاه سازی مردم وفرهنگ سازی برای مصرف بهینه آب، راهکارهای مهم برای سازگاری با کم آبی است.

وی درادامه از اجرای برنامه دو ساله برای تحت پوشش قرار دادن ۲۴ روستای غیر تحت پوشش شهرستان اشنویه خبرداد.

خاطر نشان می ساز از ۷۴ روستای شهرستان اشنویه ۵۴ روستا تحت پوشش خدمات مستقیم شرکت آب وفاضلاب روستایی قرار داشته وشاخص بهره مندی از آب آشامیدنی سالم وبهذاشتی درآن نیز ۷۳.۲۶ درصد است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

   نظرات