صرفه جویی ۳۲ میلیارد ریالی با رفع اشکال از ترانسفورماتور پست دزفول

صرفه جویی ۳۲ میلیارد ریالی با رفع اشکال از ترانسفورماتور پست دزفول

از ترانسفورماتور T۳ پست برق فرعی دزفول شرکت برق منطقه ای خوزستان رفع اشکال و با بهره برداری از آن صرفه جویی ۳۲ میلیارد ریالی صورت گرفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، مدیر امور بهره برداری ناحیه شمال این شرکت گفت: ترانس T۳ پست فرعی دزفول به علت نشت شدید روغن غیر قابل استفاده شده بود و نیاز به تعمیرات اساسی داشت.
محسن مرادی بیان کرد: به همین دلیل کار اورهال اساسی جهت رفع نشت روغن و رفع اشکال از تپ چنجر ترانس مذکور انجام گرفت و بعد از انجام تست های لازم از آن بهره برداری شد.
وی گفت: این تعمیرات و بازگرداندن ترانس به شبکه صرفه جویی اقتصادی ۳۲ میلیارد ریالی برای شرکت به همراه داشت.
تمام/

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای خوزستان

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای خوزستان

  شرکت برق منطقه ای خوزستان

  شرکت برق منطقه ای خوزستان یک شرکت در شهر اهواز می باشد

   نظرات