در برق باختر برگزارشد جلسه انسجام بخشی و آموزش تنظیم اسناد مالی مربوط به نیروگاه های تولید پراکنده

در برق باختر برگزارشد جلسه انسجام بخشی و آموزش تنظیم اسناد مالی مربوط به نیروگاه های تولید پراکنده

به منظور هماهنگی هر چه بیشتر بین نیروگاه های تولید پراکنده، شرکت های توزیع نیروی برق و برق منطقه ای جلسه ای با حضور نمایندگان نیروگاه های مقیاس کوچک در حال بهره برداری و نمایندگان شرکت های توزیع سه استان مرکزی، همدان و لرستان به دعوت و میزبانی شرکت برق منطقه ای باختر در محل این شرکت برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی برق باختر در این جلسه، آموزش مراحل و استخراج میزان انرژی تولیدی نیروگاه از سایت مدیریت شبکه، محاسبه نرخ تعدیل شده خرید برق براساس اطلاعات بانک مرکزی، تنظیم فرم‌های صورت وضعیت متحدالشکل و محاسبات موارد مرتبط نظیر حق آمادگی، تعرفه های روزانه و ... توسط کارشناسان ذیربط آموزش داده شد.
به گفته "محمد گودرزی"مجری طرح تولید پراکنده برق باختر، انسجام بخشی و یکسان سازی اسناد مالی مربوط به خرید انرژی از نیروگاه ها با کمترین خطا و ارسال به موقع به شرکت از جمله اهداف مورد نظر در تشکیل این جلسه بود.
وی در پایان گفت : دستوالعمل توسعه‌ی مولد‌های مقیاس کوچک و قراردادهای موجود می‌بایست با توجه به شرایط روز مورد بازبینی و ویرایش قرار گیرد.
لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای باختر

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای باختر

  شرکت برق منطقه ای باختر

  شرکت برق منطقه ای باختر یک شرکت در شهر اراک می باشد

   نظرات