تمرین محیط زیستی ریزش روغن ترانسفورماتور در توزیع برق شیراز برگزار شد

تمرین محیط زیستی ریزش روغن ترانسفورماتور در توزیع برق شیراز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شیراز، تمرین محیط زیستی ریزش روغن با برنامه ریزی و مدیریت اداره تعمیرات شبکه و امور خدمات فنی شبکه، با حضور نیروهای تخصصی این شرکت با موفقیت برگزار شد.

مدیر خدمات فنی شبکه توزیع برق شیراز در این خصوص گفت: این تمرین براساس یک سناریو طراحی و با موفقیت اجرا و اهداف مد نظر حاصل شد.

محسن بیغرض گفت: براساس سناریو، یک دستگاه ترانسفورماتور روغنی به دلیل مهار نشدن مناسب، از روی کفی تریلی و در حین حمل واژگون شده و روغن آن روی زمین تخلیه شد.

وی ادامه داد: در این سناریو، پس از اعلام حادثه به مرکز فوریت های برق، موضوع از طریق اپراتور ۱۲۱ به امور خدمات فنی شبکه اعلام و گروه های عملیاتی به محل اعزام شدند.

بیغرض تاکید کرد: گروه های عملیاتی بعد از ایمن سازی و محصور کردن محدوده، اقدامات لازم برای پاکسازی خاک و جایگزین کردن خاک تمیز را براساس تمام نکات فنی، انجام دادند.

او با بیان اینکه این تمرین در قالب ۱۰ سکانس عملیاتی طراحی شده بود، گفت: چهار هدف اصلی در این تمرین مد نظر بود که خوشبختانه تمام اهداف محقق شد.

مدیر خدمات فنی شبکه خاطرنشان کرد: ارزیابی عملکرد راننده تریلر از نظر ایمنی و کنترل ترافیک و اقدامات زیست محیطی، بررسی کفایت و کارآیی روش های پیش بینی شده برای پاکسازی محیط، ارزیابی میزان همکاری سایر سازمان های همکار در رفع آلودگی زیست محیطی و ارزیابی عملکرد امور خدمات فنی شبکه، چهار هدف اصلی این تمرین را شامل می شد.

بیغرض گفت: در این تمرین امور خدمات فنی شبکه، دفتر ایمنی و کنترل ضایعات و گروه مدیریت بحران، امور مالی و پشتیبانی، امور دیسپاچینگ و فوریت های برق و روابط عمومی همکاری داشتند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق شهر شیراز

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق شهر شیراز

  شرکت توزیع نیروی برق شهر شیراز

  شرکت توزیع نیروی برق شهر شیراز یک شرکت در شهر شیراز می باشد

   نظرات