مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران؛

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران؛

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران؛

طلب ۱۳۶میلیاردی شرکت توزیع نیروی برق مازندران از مشترکین

مهندس قاسم شهابی گفت:شرکت توزیع نیروی برق مازندران درمجموع ۱۳۶ میلیارد و ۲۸۵ میلیون تومان در بخش‌های مختلف خانگی، صنعتی،عمومی، سایر مصارف و کشاورزی از مشترکان خود طلب وصول نشده دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران در گفت و گویی اظهار داشت: در حال حاضر عمده ‌ترین مشکل صنعت برق مازندران عدم وصول مطالبات میلیاردی این شرکت از مشترکان خود است..

مهندس شهابی بیان داشت: از مجموع میزان مطالبات توزیع نیروی برق مازندران سی و چهار میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در بخش خانگی، سی میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در بخش عمومی، بیست و هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در بخش صنعتی ، بیست و دو میلیارد و ۹۱۵ میلیون تومان در بخش‌ سایر مصارف و بیست و یک میلیارد و ۵۰۷ میلیون تومان در بخش کشاورزی و یک میلیارد و ۳۰۰  میلیون تومان در بخش آزاد ثبت‌شده است.

وی قطع برق مشترکان بدهکار به امور برق را آخرین راه وصول مطالبات این شرکت خواند و عنوان کرد: در صورت نادیده گرفتن اخطارهای کتبی به‌ناچار برق واحدهای مختلفی که نسبت به هشدارها بی‌توجهی کنند قطع می‌شود چراکه تنها منبع تامین نقدینگی شرکت توزیع برق پس از فروش انشعابات که آن‌هم مبلغ ناچیزی است وصول مطالبات مشترکان برق است که در صورت عدم تحقق این مهم خدمت‌رسانی شرکت توزیع برق مازندران به نقاط مختلف به دلیل کمبود نقدینگی با مشکل جدی روبرو می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران در ادامه با اشاره به اینکه بنا بر دستور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت توانیر برای عبور از پیک تابستان سال ۹۸ ، برنامه ریزی دقیقی در شرکت توزیع نیروی برق مازندران صورت گرفته است، گفت: با کمک و همیاری مردم شریف مازندران بتوانیم تابستان سال آینده را با کمترین خاموشی به پایان برسانیم.

مهندس شهابی بیان داشت: بخشی از پرداخت یارانه سهم وزارت نیرو در بخش برق در نظر گرفته شده که شرکت های توزیع نیروی برق موظف به وصول آن و انتقال به حساب خزانه برای پرداخت یارانه خانوارها می باشند، ضمنا" از محل وصول مطالبات برای اصلاح و بهینه سازی شبکه های برق و خرید تجهیزات برای پایداری شبکه و جلوگیری از خاموشی های احتمالی میباشد

وی افزود:هرگونه عدم پرداخت صورتحساب های برق موجب عدم ایفای تعهدات شرکت توزیع در قبال پرداخت یارانه و پایداری شبکه و ایجاد نارضایتی عمومی خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

  شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

  شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران یک شرکت در شهر ساری می باشد

   نظرات