تشکیل کارگروه مشترک سازمان نظام مهندسی و متولیان آموزشی-پژوهشی مدیریت شهری

تشکیل کارگروه مشترک سازمان نظام مهندسی و متولیان آموزشی-پژوهشی مدیریت شهریرئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در دیدار با دکتر شهرکی مدیر موسسه تحقیقات، آموزش و مشاوره مرکز علمی کاربردی شهرداری مشهد و قربانی مدیر آموزش های کوتاه مدت این موسسه گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان باید پشتوانه علمی و پژوهشی خود را افزایش داده و اثربخشی این اقدام را به شیوه ای کارآمد در اختیار مدیریت شهری قرار دهد .

به گزارش روابط عمومی سازمان، مهندس محمدحسین شرکاء در ادامه تاکید کرد: توجه به مقوله پژوهش های کاربردی از اهداف قطعی هیات مدیره هشتم بوده که علیرغم همه مشکلات جاری و روزمره از اولویت های اقدامات سازمان خواهد بود .

او در ادامه با اعلام خبر تشکیل دپارتمان نخبگان خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری ها در جهت همکاری های پیوسته آموزشی و پژوهشی شد .

دکتر شهرکی نیز ضمن استقبال و موافقت با تشکیل کارگروه یادشده، این عزم راسخ برای پژوهش در کنار آموزش را از منظر علمی ستود و اعلام کرد: این موسسه با وجود احیای کوتاه مدت واحد پژوهش خود، گام هایی عملیاتی و موثر با سازمان ها و نهادهای ذیربط برقرار نموده است .

وی دانشگاه شهرداری ها را حلقه واسط انتفال دانش کاربردی بین مدیریت شهری و ۳۷ هزار مهندس متعهد و متخصص در سازمان دانست و مقرر شد همکاری های آموزشی و پژوهشی طرفین بر محور مباحث مشترک برقرار گردد .

در این دیدار که به همت دکتر مزدا نوبری عضو هیات مدیره و با حضور دکتر حمید کاظمی نایب رئیس اول سازمان، مهندس رضا بشیر خزانه دار، دکتر سید مصطفی رضوی عضو هیات مدیره و مهندس محمدرضا مهردوست معاونت پذیرش، آموزش و پژوهش سازمان تشکیل گردید، موارد دیگری مطرح که به اهم آنها می توان در حیطه بررسی و آسیب شناسی شیوه اجرا دوره های ارتقاء پایه و کارورزی و تشکیل کلاس های کوتاه مدت در حوزه های مورد نیاز مهندسان در مباحث نرم افزاری و نیز مباحث پژوهشی گسل های زلزله و ضوابط اجرای باغ بام ها اشاره نمود

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی یک انجمن در شهر مشهد می باشد

   نظرات