امکان شرکت در همایش ملى ساختمان پایدار و انرژى به صورت مجازی به همراه دریافت گواهینامه

ثبت نام جهت شرکت مجازی اعضای محترم استان به غیر از شهر اصفهان در همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی امکان پذیر می باشد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات