دعوت واحد حراست سازمان نظام مهندسی ساختمان از کارکنان، مهندسان و مراجعان برای همکاری

دعوت واحد حراست سازمان نظام مهندسی ساختمان از کارکنان، مهندسان و مراجعان برای همکاری

حراست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد اعلام کرد: این واحد در طبقه سوم ساختمان سازمان استقرار یافته و آماده پذیرش دیدگاه ها و موارد انتقادی و یشنهادی می باشد.

مهندس ابراهیم بابایی مسئول واحد حراست سازمان در گفتگو با واحد روابط عمومی با اشاره به شرح وظایف این واحد در زمینه رسیدگی به نظرات و شکایات مراجعان، مهندسان عضو و کارکنان سازمان، از آنان دعوت کرد برای ارائه هرچه بهتر خدمات حراستی سازمان با این واحد در ارتباط باشند.­­

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات