بازدید مهندس پژمان از غرفه اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

بازدید مهندس پژمان از غرفه اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

به گزارش روابط عمومی اداره کل مهندس محمد پژمان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران  با حضور در نخستین نمایشگاه بین المللی مسکن، شهرسازی، بازآفرینی شهری و شهرهوشمند از غرفه استان البرز بازدید نمود.

در این بازدید مهندس رضایی – مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز در خصوص پروژه های باز آفرینی شهری استان البرز و همچنین ایجاد سرای محله و نهاد توسعه محله در محلات هدف بازآفرینی توضیحاتی بیان داشت نمود و گزارش مشروحی از اقدامات ستاد بازآفرینی شهری و اقدام مشترک تمام اعضا این ستاد به معاون وزیر ارائه نمود.

سپس مهندس پژمان با حضور در قسمت سرای محله و گفت و گو با زنان شاغل استان که با بافت گلیم باعث اشتغالزایی و کمک به اقتصاد خانوار شدند حمایت از ساکنین مناطق ناکارآمد شهری را بسیار مهم دانست و از مسئولین استانی خواست تا از این مشاغل حمایت کنند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

    اداره کل راه و شهرسازی استان البرز یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات