حضور مهندس مهرآبادی در غرفه اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

حضور مهندس مهرآبادی در غرفه اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

به گزارش روابط عمومی اداره کل مهندس مهرآبادی- قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با حضور در نخستین نمایشگاه بین المللی مسکن، شهرسازی، بازآفرینی شهری و شهرهوشمند از غرفه استان البرز بازدید نمود.

مهندس رضایی – مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز نیز ضمن بیان گزارش از آخرین اقدامات اداره کل راه و شهرسازی در حوزه مسکن و باز آفرینی شهری، گزارشی از آمار واحدهای قابل تحویل  مسکن مهر استان و آخرین وضعیت مسکن مهرهای ماهدشت و ابریشم به قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر ارائه نمود.

مهندس مهر آبادی نیز عملکرد استان البرز در حوزه مسکن و بازآفرینی شهری را مثبت ارزیابی کرد و از مهندس رضایی و همکارانشان که با عملکرد مناسب در دوسال گذشته موجب رضایتمندی ساکنین مسکن مهر گردید تقدیر و تشکر نمود.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

    اداره کل راه و شهرسازی استان البرز یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات