برگزاری جلسه کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی و نظارت عالیه بر ساخت و ...

برگزاری جلسه کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی و نظارت عالیه بر ساخت و ...

محرم پور رئیس اداره راه و شهرسازی و دبیر کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی و نظارت عالیه بر ساخت و سازها ضمن خیرمقدم به اعضاء گفت:کمیته درجهت دستیابی به اهداف خود و تشریک مساعی دستگاه های متولی ساخت و ساز تلاش می کند درجهت ارتقاء کیفیت ساخت وساز و بهبود امر مهم نظارت به منظور حصول اطمینان از ایمنی، آسایش و صرفه اقتصادی و در راستای رعایت استانداردها قدم های مثبتی بردارد.

وی اظهار داشت در این جلسه موضوعاتی از قبیل کنترل و رسیدگی به نحوه اجرای عملیات ساختمانی و استفاده از کارگران ماهر، فرهنگ سازی به مالکان و کارفرمایان جهت همکاری و هماهنگی با مهندسین مجری و ناظر ساختمان و اطاعت کامل از دستورات آنها و رعایت ضوابط و مقررات، گزارشات دوره ای منظم ناظرین و در صورت تخلف، گزارش به موقع و اقدامات قانونی شهرداری نسبت به گزارشات ناظرین در ساخت و سازها و کنترل کیفیت مصالح و رسیدگی به وضع استاندارد مصالح و یا مصالح مطلوب و کنترل مدیریت محل های تولید مصالح ساختمانی مطرح گردید .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات