جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور: دفاتر امور شهری استانداری ها  نقش مهمی در هدایت و راهبری و آموزش شهرداری ها دارند

جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور: دفاتر امور شهری استانداری ها نقش مهمی در هدایت و راهبری و آموزش شهرداری ها دارند

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با بیان اینکه دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری ها نقش مهمی در هدایت و راهبری شهرداری ها و برنامه ریزی برای حرکت آنها در مسیر توسعه دارند بر تشکیل مداوم برنامه های آموزشی کاربردی و بازآموزی کارکنان شهرداری ها با محوریت این دفاتر تاکید نمود.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهردای ها و دهیاریهای کشور، مهدی جمالی نژاد با بیان مطلب فوق اظهار کرد: یکی از وظایف قانونی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، آموزش کارکنان شهرداریها و همچنین هدایت و نظارت بر فعالیتهای شهرداریهاست که اجرای دوره های آموزشی تخصصی و کاربردی، که دفاتر امور شهری استانداریها باید آن را با جدیت پیگیری نمایند، تاثیر زیادی در ارتقای سطح خدمات شهرداری ها به شهروندان، اداره مناسب شهر و تلاش برای تقویت زیرساختهای شهر دارد.

وی افزود: با توجه به تقاضای استانداری ها مبنی بر بررسی شیوه نامه هزینه کرد اعتبارات آموزشی شهرداری ها، که در اجرای ضوابط مندرج در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸شهرداریها تهیه شده بود، در نشست نمایندگان آموزشی دفار امور شهری استانداری ها با مدیران سازمان شهرداری ها و دهیاریها این موضوع بررسی و مقرر شد شیوه نامه مذکور با لحاظ نظرات و پیشنهادهای استانداریها نهایی و برای اجرای به استان ها ابلاغ شود.

جمالی نژاد در ادامه با بیان اینکه ارزیابی کمی و کیفی دوره های آموزشی برگزار شده برای شهرداران و کارکنان شهرداری ها در اولویت کاری سازمان شهرداری ها و دهیاری هاست، گفت: در نشست اخیر نمایندگان آموزشی استانداری ها، نظرات مطرح شده در این خصوص جمعبندی تا به شیوه نامه ای که در این موضوع تهیه شده، اضافه گردد.

وی همچنین گفت: ضمنا مقرر شد شیوه نامه پرداخت حق الزحمه اساتید دوره های آموزشی شهرداری ها توسط مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی تهیه و برای اجرا به استان ها ابلاغ تا در این موضوع شاهد وحدت رویه در تمام کشور باشیم.

جمالی نژاد در ادامه با بیان اینکه برگزاری المپیادهای علمی شهرداران و کارکنان شهرداری ها در حوزه های کاری مختلف و همچنین دهیاران در اولویت های آموزشی سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور قرار دارد، افزود: به منظور ارتقای توان فکری و دانش شغلی کارکنان شهرداری ها، آزمون های مکاتبه ای کارکنان شهرداری ها برگزار شد.

وی اضافه کرد: ۳۰۰ نفر برگزیدگان این آزمون ها تا پایان سال جاری و همزمان با چهلمین سال پیروی انقلاب در قالب المپیاد علمی کارکنان شهرداری ها با هم رقابت خواهند کرد و انتظار داریم دفاتر امور شهری استانداری ها هماهنگی های لازم را در برگزاری این المپیادها با سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به عمل آورند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان شهرداریها و دهیاریها

  منبع خبر

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

   نظرات