دوره های آموزش کاربردی بخشنامه تجدید نظر در نرخ پیمان

دوره های آموزش کاربردی بخشنامه تجدید نظر در نرخ پیماناطلاعیه:
از آنجائیکه انجمن در نظر دارد دوره های آموزش کاربردی بخشنامه تجدید نظر در نرخ پیمان و بخشنامه تغییر نرخ ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل را برگزار نماید،
مقتضی است با توجه به هماهنگی صورت گرفته با سازمان برنامه و بودجه جهت ثبت نام در دوره های مذکور به دبیرخانه انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان قزوین واقع در قزوین،چهارراه خیام،خیابان بوعلی،ساختمان ابن سینا،واحد۹،طبقه سوم مراجعه فرمائید.بدیهی است زمان و مکان برگزاری دوره ها متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
روابط عمومی انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان قزوین


لینک اصل خبر در سایت انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین

    منبع خبر

    انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین

    انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین یک انجمن می باشد

      نظرات