اطلاعیه بیمه تکمیلی ۱۳۹۷اطلاعیه!
بدینوسیله به آگاهی کلیه اعضای محترم متقاضی بیمه درمان تکمیلی میرساند:جهت دریافت کارت درمان و همچنین ارائه اسناد پزشکی به منظور دریافت خسارت درمان به نمایندگی بیمه دانا کد:۹۷۶۷ آقای گروه ای
به آدرس :ملاصدرا،روبروی بیمارستان رازی،طبقه فوقانی داروخانه شبانه روزی مرکزی،واحد ۲ مراجعه فرمائید .

روابط عمومی انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان قزوین
لینک اصل خبر در سایت انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین

    منبع خبر

    انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین

    انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین یک انجمن می باشد

      نظرات