جلسه هم اندیشی بررسی مهندسی ارزش طرح احداث تونل انتقال آب  از محدوده طالقان به استانهای البرز و تهران تشکیل شد.

جلسه هم اندیشی بررسی مهندسی ارزش طرح احداث تونل انتقال آب از محدوده طالقان به استانهای البرز و تهران تشکیل شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات