بازدید مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان به همراه جمعی از مسئولین ستادی از اداره شهرستان کهنوج

بازدید مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان به همراه جمعی از مسئولین ستادی از اداره شهرستان کهنوج

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات