بازدید مهندس شاکری از ساختمان  اداری درحال احداث شهرستان عنبرآباد در ادامه سفر به شهرستان های جنوب استان کرمان

بازدید مهندس شاکری از ساختمان اداری درحال احداث شهرستان عنبرآباد در ادامه سفر به شهرستان های جنوب استان کرمان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات