به مناسبت روز ملی هوای پاک:
  
  جلسه هماهنگی برنامه های روز ملی هوای پاک در اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه برگزار شد

به مناسبت روز ملی هوای پاک: جلسه هماهنگی برنامه های روز ملی هوای پاک در اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه برگزار شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات