هشدار مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه وبویراحمد به وضعیت مدیریت پسماند

هشدار مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه وبویراحمد به وضعیت مدیریت پسماند

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهکيلويه و بويراحمد

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهکيلويه و بويراحمد

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهکيلويه و بويراحمد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات