به مناسبت روزهوای پاک انجام شد: آموزش مفاهیم محیط زیست برای اولیا و مربیان مدرسه ی روستایی  در استانه اشرفیه

به مناسبت روزهوای پاک انجام شد: آموزش مفاهیم محیط زیست برای اولیا و مربیان مدرسه ی روستایی در استانه اشرفیه

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات