به مناسبت ردز هوای پاک انجام شد؛ بازدید از واحدهای صنعتی در استانه اشرفیه

به مناسبت ردز هوای پاک انجام شد؛ بازدید از واحدهای صنعتی در استانه اشرفیه

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات