دستفروشی را نمیتوان حذف کرد اما لازم است آن را با احداث بازارچه های ساده ساماندهی کرد

دستفروشی را نمیتوان حذف کرد اما لازم است آن را با احداث بازارچه های ساده ساماندهی کرد

دستفروشی را نمیتوان حذف کرد اما لازم است آن را با احداث بازارچه های ساده ساماندهی کرد

در چهل و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر خرمشهر .....

سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات