راه اندازی میر خدمت در شهرداری زابل

راه اندازی میر خدمت در شهرداری زابل

درراستای ارائه بهینه خدمات ؛ ارتقای رضایت و بهبود میزان اعتماد ارباب رجوع

و شهروندان محترم شهر زابل ؛ میز خدمت در شهرداری زابل راه اندازی گردید..

لینک اصل خبر در سایت شهرداری زابل

    منبع خبر

    شهرداری زابل

    شهرداری زابل یک شهرداری در شهر زابل می باشد

      نظرات