دیدار اعضای شورای شهر بهمراه شهردارزابل با رئیس وکارکنان دانشگاه آزادزابل

دیدار اعضای شورای شهر بهمراه شهردارزابل با رئیس وکارکنان دانشگاه آزادزابل

درراستای دیدارهای اعضای شورای اسلامی شهر با روسای دانشگاههای حوزه شهرزابل

این دیدار یکشنبه ۲۳ دیماه ۹۷درمحل دانشگاه آزادزابل،صورت پذیرفت.

دراین جلسه پس از بحث و تبادل نظر پیرامون تعاملات بیشتر فی مابین  دانشگاه آزاد ؛شورا وشهرداری درراستای آبادانی شهر زابل مقرر گردید : طرحهای پژوهشی دانشجویان دانشگاه آزاد کاربردی تر شده تااز این طریق اساتید محترم بتوانند به توسعه و آبادانی شهر زابل کمک نمایند .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری زابل

    منبع خبر

    شهرداری زابل

    شهرداری زابل یک شهرداری در شهر زابل می باشد

      نظرات