بازدید فرماندار شهرستان سنندج از مرکز جمع آوری و ساماندهی متکدیان شهرداری سنندج

بازدید فرماندار شهرستان سنندج از مرکز جمع آوری و ساماندهی متکدیان شهرداری سنندج

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سنندج

    منبع خبر

    شهرداری سنندج

    شهرداری سنندج یک شهرداری در شهر سنندج می باشد

      نظرات