جاگذاری لوله های تاسیساتی ( آب و برق ) و

جاگذاری لوله های تاسیساتی ( آب و برق ) و

جاگذاری لوله های تاسیساتی ( آب و برق ) و خاکریزی بلوار خ مزرعه به همت معاونت خدمات شهری شهرداری علی اباد کتول

جاگذاری لوله های تاسیساتی ( آب و برق ) و خاکریزی بلوار خ مزرعه به همت معاونت خدمات شهری شهرداری علی اباد کتول

جاگذاری لوله های تاسیساتی ( آب و برق ) و خاکریزی بلوار خ مزرعه به همت معاونت خدمات شهری شهرداری علی اباد کتول

جاگذاری لوله های تاسیساتی ( آب و برق ) و خاکریزی بلوار خ مزرعه به همت معاونت خدمات شهری شهرداری علی اباد کتول

جاگذاری لوله های تاسیساتی ( آب و برق ) و خاکریزی بلوار خ مزرعه به همت معاونت خدمات شهری شهرداری علی اباد کتول

لینک اصل خبر در سایت شهرداری علی آباد کتول

  منبع خبر

  شهرداری علی آباد کتول

  شهرداری علی آباد کتول یک شهرداری در شهر علی آباد می باشد

   نظرات