دیدار حجت السلام والمسلین میردیلمی ریس اداره

دیدار حجت السلام والمسلین میردیلمی ریس اداره

دیدار حجت السلام والمسلین میردیلمی ریس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان با شهردار و تقدیر از تلاشهای شهرداری و شورای اسلامی شهر علی اباد کتول درعرصه فعالیتهای فرهنگی شهر

دیدار حجت السلام والمسلین میردیلمی ریس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان با شهردار و تقدیر از تلاشهای شهرداری و شورای اسلامی شهر علی اباد کتول درعرصه فعالیتهای فرهنگی شهر

دیدار حجت السلام والمسلین میردیلمی ریس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان با شهردار و تقدیر از تلاشهای شهرداری و شورای اسلامی شهر علی اباد کتول درعرصه فعالیتهای فرهنگی شهر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری علی آباد کتول

  منبع خبر

  شهرداری علی آباد کتول

  شهرداری علی آباد کتول یک شهرداری در شهر علی آباد می باشد

   نظرات