حضور و بازدید میدانی فاطمه شیرزاد عضو شورای اسلامی شهر رشت به همراه جمعی از مدیران شهرداری از نقاط مختلف شهر به منظور بررسی وضعیت مناطق آبگیر رشت و پیگیری های لازم به منظور رفع مشکلات ایجاد شده در برخی از نقاط شهر به واسطه بارش شدید باران

حضور و بازدید میدانی فاطمه شیرزاد عضو شورای اسلامی شهر رشت به همراه جمعی از مدیران شهرداری از نقاط مختلف شهر به منظور بررسی وضعیت مناطق آبگیر رشت و پیگیری های لازم به منظور رفع مشکلات ایجاد شده در برخی از نقاط شهر به واسطه بارش شدید باران

به روایت تصویر ؛
حضور و بازدید میدانی فاطمه شیرزاد عضو شورای اسلامی شهر رشت به همراه جمعی از مدیران شهرداری از نقاط مختلف شهر به منظور بررسی وضعیت مناطق آبگیر رشت و پیگیری های لازم به منظور رفع مشکلات ایجاد شده در برخی از نقاط شهر به واسطه بارش شدید باران
حضور و بازدید میدانی فاطمه شیرزاد عضو شورای اسلامی شهر رشت به همراه جمعی از مدیران شهرداری از نقاط مختلف شهر به منظور بررسی وضعیت مناطق آبگیر رشت و پیگیری های لازم به منظور رفع مشکلات ایجاد شده در برخی از نقاط شهر به واسطه بارش شدید باران
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات