عیادت فاطمه شیرزاد رئیس کمیسیون بهداشت ، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر به همراه جمعی از مدیران شهرداری رشت از بهادر اسدی پاکبان زحمتکش شهرداری منطقه یک که امروز بر اثر حادثه تصادف در حین انجام خدمت مصدوم و راهی بیمارستان شد.

عیادت فاطمه شیرزاد رئیس کمیسیون بهداشت ، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر به همراه جمعی از مدیران شهرداری رشت از بهادر اسدی پاکبان زحمتکش شهرداری منطقه یک که امروز بر اثر حادثه تصادف در حین انجام خدمت مصدوم و راهی بیمارستان شد.

به روایت تصویر ؛
عیادت فاطمه شیرزاد رئیس کمیسیون بهداشت ، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر به همراه جمعی از مدیران شهرداری رشت از بهادر اسدی پاکبان زحمتکش شهرداری منطقه یک که امروز بر اثر حادثه تصادف در حین انجام خدمت مصدوم و راهی بیمارستان شد.
عیادت فاطمه شیرزاد رئیس کمیسیون بهداشت ، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر به همراه جمعی از مدیران شهرداری رشت از بهادر اسدی پاکبان زحمتکش شهرداری منطقه یک که امروز بر اثر حادثه تصادف در حین انجام خدمت مصدوم و راهی بیمارستان شد.
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات