نظرسنجی سالیانه از مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان تهران انجام شد

نظرسنجی سالیانه از مشترکین مناطق تحت پوشش شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با هدف آگاهی از نظرها و دیدگاه های مشترکین و ارزیابی خدمات ارائه شده به آنها، در قالب یک طرح پژوهشی با همکاری کارشناسان دفتر روابط عمومی و معاونت خدمات مشترکین انجام شد.

علی اف دهری مدیر دفتر روابط عمومی با اعلام این خبر گفت: بی تردید انجام نظرسنجی ها مقدمه برطرف نمودن ضعف ها و کمبودها و در نتیجه افزایش رضایت جامعه هدف است و این امر نیز جز با انجام سنجش علمی امکانپذیر نیست؛ بدین منظور این دفتر در دیماه سال جاری همچون سالیان گذشته با بهره گیری از نظرات کارشناسان معاونت خدمات مشترکین مبادرت به طراحی پرسشنامه ای با محور های مورد تآکید شرکت نمود و با همکاری رابطین روابط عمومی های مناطق شرکت به صورت میدانی و در گفت و گو با مشترکین در جریان آخرین نظرها  و دیدگاه های آنها درباره موضوعاتی چون پایداری و کیفیت برق، سرعت، مهارت و نحوه برخورد کارکنان، وضعیت روشنایی معابر، ارائه خدمات غیرحضوری به مشترکین، جمع آوری برق های غیرمجاز،توزیع به موقع قبوض و ...قرار گرفت.

وی تصریح کرد: هدف از پژوهش در هر زمینه ای، رسیدن به یکسری شناخت ها و تبیین روابط میان متغیرها است و برای رسیدن به این هدف از روش های مختلفی استفاده می شود؛ در این پزوهش نیز با بهره گیری از روش پیمایش،   پس از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها،  اطلاعات و نتایج حاصله توسط کمیته های مربوطه درشرکت توزیع نیروی برق استان تهران مورد استفاده قرار می گیرد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

  شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

  شرکت توزیع نیروی برق استان تهران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات