برگزاری کارگاه مدیریت مصرف انرژی در پست خوزستان

برگزاری کارگاه مدیریت مصرف انرژی در پست خوزستان

کارگاه آموزشی "مدیریت مصرف انرژی" ویژه پرسنل شاغل در اداره کل پست خوزستان توسط مشاور مدیر عامل در امور زنان و خانواده و گروه مطالعات مدیریت مصرف و تلفات شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، این کارگاه در راستای سیاست های وزارت نیرو در زمینه اشاعه ی فرهنگ مدیریت مصرف در خانواده ها و گسترش فرهنگ بهینه سازی و مدیریت مصرف مشترکین برق خانگی برگزار شده است.
شهناز احمدی روزبهانی مشاور مدیرعامل در امور زنان و خانواده در این کارگاه نکاتی در خصوص نقش زنان در کاهش مصرف انرژی در منازل، اداره و محل کار، تولید برق در نیروگاه ها و مسائل زیست محیطی ناشی از آن، ارائه نکاتی در زمینه صرف جویی در مصرف برق توسط خانواده ها و نقش و خانواده ها در کاهش مصرف انرژی و حفظ منافع ملی اشاره کرد.
احمد حبیبیان رئیس گروه مطالعات مدیریت مصرف و تلفات شرکت برق منطقه ای خوزستان نیز نکاتی در زمینه تولید برق در نیروگاه های کشور، هزینه احداث و بهره برداری از نیروگاه ها، راهکارهای رفع مشکلات ناشی از کمبود برق، انواع راهکارهای کاهش مصرف انرژی در خانواده ها، مدیریت بار در صنایع و کاهش ساعات اداری و اثرات آن اشاره کرد.
تمام/

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای سیستان و بلوچستان

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای سیستان و بلوچستان

  شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای سیستان و بلوچستان

  شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای سیستان و بلوچستان یک شرکت در شهر زاهدان می باشد

   نظرات