برق منطقه ای خوزستان امتیاز کامل زیرساخت های لازم برای جذب سرمایه را کسب کرد

برق منطقه ای خوزستان امتیاز کامل زیرساخت های لازم برای جذب سرمایه را کسب کرد

شرکت برق منطقه ای خوزستان امتیاز کامل ارزیابی زیرساخت های لازم دفاتر سرمایه گذاری را از مشاور ناظر استانداری خوزستان کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، مدیر دفتر مدیریت انرژی این شرکت گفت: در بازدید و ممیزی بدون هماهنگی جهت ارزیابی دستگاه های مختلف استانی در ارتباط با جلب و جذب سرمایه گذار این شرکت امتیاز کامل را به دست آورد.
محسن ارفاق ادامه داد: از جمله شاخص های مورد بررسی در این ارزیابی می توان به وجود یک فضای جداگانه برای مراجعه سرمایه گذار و استقرار و جانمایی مناسب آن، وجود سامانه پنجره واحد در شرکت، وجود روشی برای اعلام فرایندهای سرمایه گذاری، وجود زیرساخت های مناسب برای دریافت هزینه های سرمایه گذار، داشتن کتابچه راهنمای برای سرمایه گذاری، دانش و آگاهی کارکنان دفتر سرمایه گذاری از فرایند جذب سرمایه و داشتن مهارت های ارتباطی و معاشرت لازم، برخی از شاخص های بررسی شده است.
وی افزود: این ارزیابی توسط مشاور ناظر استانداری خوزستان صورت گرفته است.
تمام/

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای سیستان و بلوچستان

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای سیستان و بلوچستان

  شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای سیستان و بلوچستان

  شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای سیستان و بلوچستان یک شرکت در شهر زاهدان می باشد

   نظرات