سمینار تخصصی سلامت و بهداشت محیط کار در نیروگاه مشهد برگزار شد

سمینار تخصصی سلامت و بهداشت محیط کار در نیروگاه مشهد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق مشهد؛ مهندس پدرام فر کارشناس ایمنی و بهداشت محیط کار نیروگاه مشهد با بیان مطلب فوق افزود؛

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق مشهد

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق مشهد

  شرکت مدیریت تولید برق مشهد

  شرکت مدیریت تولید برق مشهد یک شرکت در شهر مشهد می باشد

   نظرات