دوره مدیریت بحران در نیروگاه مشهد برگزار شد

دوره مدیریت بحران در نیروگاه مشهد برگزار شد

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق مشهد

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق مشهد

  شرکت مدیریت تولید برق مشهد

  شرکت مدیریت تولید برق مشهد یک شرکت در شهر مشهد می باشد

   نظرات